Marco Giavoni - agility dog

Medaglia di argento europei di Agility Dog

E dopo 4 mesi…